หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)