หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่
วัดโมลี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางรักใหญ่
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
1
2
3
 
วัดมะเดื่อ
วัดบางรักใหญ่
วัดโมลี
    
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บางรักใหญ่ ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.พ. 2554
 
 
     
 
 
การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
แผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ แบบ ฟอร์มที่ใช้ในการเลือกต้ังอบต. [ 10 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ [ 9 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ [ 9 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง [ 9 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเล [ 9 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกอบต.บางรักใหญ่ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 117 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2564 ครั [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางรักใหญ่ เตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolati [ 1 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 154 
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโ [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 315 
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
กำหนดวันสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564(ครั้งที่ 2)ขององค์การบริ [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 73 
การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผล [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 250 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2564 ครั [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 90 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 185 
 
 
แจ้งเบาะแสยาเสพติด (17 ต.ค. 2564)    อ่าน 776  ตอบ 11  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (26 ก.ย. 2564)    อ่าน 15711  ตอบ 61  
ถุงยังชีพ (29 พ.ค. 2564)    อ่าน 90  ตอบ 1  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ อบต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ (21 ธ.ค. 2554)    อ่าน 3230  ตอบ 4  
 
               
 
 
 
       
 


การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 94 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 140 


วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัด [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 193 
 
 
 
 
 
       
 


ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ปร [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 87 


เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี พ.ศ 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 112 


บันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ [ 13 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 104 
 
 
 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยป่าไม้อุทิศ [ 23 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวัดมะเดื่อ [ 23 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำท่อระบายน้ำสองข้างทาง หมุ่ที่ 9 ตำบลบางรักใหญ่ ด้วยวิธ [ 23 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อน้ำทิ้ง ตั้งแต่บริเวณบ้านลุงขาว ถึงท่าโรงสี หมู่ที่ [ 17 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อน้ำทิ้ง ตั้งแต่บริเวณบ้านลุงขาว ถึงท่าโรงสี หมู่ที่ [ 26 พ.ย. 2563 ]

   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กค. มท 0803.3/ว2844  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20982-21050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) กพส. มท 0810.6/ว20905 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี กสธ. มท 0819.3/ว2819  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2822  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กพส. มท 0810.6/20907  [ 29 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กพส. มท 0810.8/ว2821  [ 29 พ.ย. 2564 ]
กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว2820  [ 29 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2808  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2813 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) กศ. มท 0816.3/ว2827  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กศ. มท 0816.3/ว2810  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
นบ 0023.3/ว997-998 ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ แนบ1 ]  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว4396 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว4427 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว996 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะการรายงานผลการกู้เงิน ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 และไตรมาสที่1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว993 ขอรายชื่อผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน สำหรับร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบประปาหมู่บ้านของ อปท. ระดับจังหวัด  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.1/ว992 ขอส่งหนังสือคุณธรรม นำทาง สร้างสังคม  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว4426 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว989 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว4373 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4371 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4377 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30 , 33 - 34  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว4374 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว982 ขอขยายเวลาการบันทึกข้อมูล เรื่องการกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.1/ว985 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว981 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว980 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว  [ 25 พ.ย. 2564 ]  
 
 
 
 
 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลแ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ มอบหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเก [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล คันหมายเ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ มอบหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักใหญ่ การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังช [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพา [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองพระอุดม ประกาศคณะกรรมกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเก [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรถตู้ ทะเบียน นง - 5420 นนทบุรี (กองสาธารณสุ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรถกระบะ ทะเบียน กษ - 8750 นนทบุรี (กองสาธารณ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรถกระบะ ทะเบียน กษ - 8750 นนทบุรี (กองสาธารณ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.ใหม่บางบัวทอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง นำโดย ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.ศาลากลาง ประกาศ เทศบาลตำบลศาลากลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
ทองม้วนสมุนไพร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร : 0-2926-6620-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 5,069,009 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 0-2926-6620-1
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่