หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.บางรักพัฒนา   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 1670 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร (เครื่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุข) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร (เครื่องถ่ายเอกสารกองสวัสดิการสังคม) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร (เครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
ทม.พิมลราช   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   ซื้อวัสดุรถกระบะ ทะเบียน กษ - 8750 นนทบุรี (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   ซื้อวัสดุรถกระบะ ทะเบียน กษ - 8750 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   ซื้อวัสดุรถตู้ ทะเบียน นง- 5420 นนทบุรี (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร (เครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 663