การจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2554  ดังนี้
          1) สำหรับผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผ่านธานาคาร สามารถติดต่อขอรับจากธนาคารได้ตั้งแต่วันที่  18 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
          2) สำหรับผู้ที่รับเป็นเงินสด สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ที่ทำการสำนักงานชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อาคารเวสอินคอมเพล็กซ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
          ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 082-5643345

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2554 เวลา 13.28 น. โดย คุณ นพวรรณ จันทรมิตรี

ผู้เข้าชม 2352 ท่าน

 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,020,873 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2554